Strokeplan Oy Massanäyte Murskaus Maalab Referenssit Yhteydenotto

Suhteitusohjelma käyttöohjeet

Suhteitusohjelma koostuu kahdesta osiosta: päällysteiden suhteitus ja betonin suhteitus, käyttölisenssit niille myydään joko yhdessä tai erikseen. Ohjelma laskee kiviaineksille suhteituksen painottaen haluttujen lajitteiden/murskeiden osuutta suhteituksessa. Sideaineille (päällysteet) tai sementille (betoni) yms. lasketaan reseptit ja betonin koostumukset voidaan tallettaa nk. tuoteperheeseen. Ohjelma tuottaa myös raportit lajitteista/murskeista, ohjekäyristä ja suhteituksista. Lajitteet ja murskeet siirtyvät automaattisesti suhteitusohjelman käyttöön Strokeplan Oy:n Murskausohjelmasta. Jos haluat ohjelmasta demoversion, ota yhteys Strokeplan Oy:n.

Päänäkymä, jossa kaikki sovelluksen näkymät ovat samanaikaisesti avattuina

 
Avaa Valitse ne näkymät, joiden haluat aukeavan valmiiksi käynnistäessäsi ohjelman.

Asetukset

 

Muut asetukset

Leveydet - Oletus Näytä kaikki suhteitus- ja lajite-sarakkeet
Leveydet - Käyttäjä Levitä tai kavenna sarakeleveydet tarttumalla hiirellä sarakkeen otsikon vasempaan reunaan. Ohjelma tallettaa tällöin myös sarakeleveydet. Piilottaa esim. suhteituksen tai lajitteen tarpeettomat seulat.
Muut Valitse haluamasi näytön ja kirjoittimen kirjasintyyppi (fontti). Näytön fontiksi sopii esim. MS Sans Serif tai Arial ja kirjoittimen fontiksi Modern, MS Sans Serif tai Arial. Oheisessa kuvassa ohjelmaa ajetaan Linuxissa, jolloin fontit ovat eri nimiset, jos haluat käyttää ohjelmaa Linuxissa, ota yhteys tekijään. Koon tulee olla vähintään 7 tai 8 pistettä (piste on kirjapainoalan yksikkö 1/72 tuumaa). Otsikko ja yrityksen logo on koodattu kiinteästi ohjelmaan. Määritä haluamasi ini-tiedostojen editori (notepad.exe). Määritä näyte- ja tulokset-lomakkeille tulostettavat yhteystiedot.
Ikkuna - Vaaka Järjestä pääikkunan sisältämät ikkunat vaakasuoraan.
Ikkuna - Pysty Järjestä ikkunat pystysuoraan.
Ikkuna - Putous Järjestä ikkunat laskeviksi portaiksi.
Ikkuna - Ikoni Järjestä ikoni-ikkunat pääikkunan alareunaan
Ohje F1 Avaa käyttöohjeet.

Seulasarjat

 
Valitse seulasarja kuhunkin näkymään kaksoisnäpäyttämällä seulajen ensimmäistä sarakketta.
 
Uusi täysi seulasarja. Piilota halutut seulat.
Talleta seulasarja.
Poista seulasarja.

Varastoalueet

 
Murskeiden ja lajitteiden varastointi- tai louhinta-alueet.
 
Uusi luo murskeen varastointialue.
Talleta alue.
Poista alue.

Sideaineet

 
Massoissa käytettävät sideaineet.
 
Uusi sideaine.
Talleta sideaine.
Poista sideaine.

Murskeen toimittajat

 
Murskeiden ja lajitteiden toimittajat.
 
Uusi tee uusi murskeiden toimittaja.
Talleta toimittaja.
Poista toimittaja.

Murskeet ja lajitteet

 
Murskeet ja lajitteet. Valitse seulat
 
Uusi murske tai lajite.
Talleta murske tai lajite.
Piirrä murske tai lajite.
Poista murske tai lajite.

Ohjekäyrästöt

 
Ohjekäyrä kopioidaan suhteitus-ikkunaan kaksoisnäpäyttämällä halutun rivin ensimmäistä sarakketta.
 
Uusi ohjekäyrä.
Väli ohjekäyrä, jakaa ylemmän ja alemman ohjekäyrän useaan alakäyrään.
Talleta ohjekäyrä.
Poista ohjekäyrä.
Piirrä ohjekäyrä, jolla fokus on.

Hienonemat

 
Kiviainesta ja sideaineita sekoitettaessa kiviaines jauhautuu ja hienonee hieman. Hienonema otetaan huomiooon valitsemmalla suhteitus-ikkunaan kaksoisnäpäyttämällä halutun hienonema rivin ensimmäistä sarakketta.
 
Uusi hienonema.
Talleta hienonema.
Poista hienonema.

Asteikko

 
Suhteituksen/lajitteen/ohjekäyrän rakeisuus esitettynä logaritmisella asteikolla.

Päällysteiden suhteitus

 
Suhteitus-näkymään voi tehdä suhteituksen useasta lajitteesta. Suhteituksen voi optimoida useilla eri tavoilla esim. rakeisuus, kustannukset, ajomatkat jne.
 
Uusi suhteitus.
Talleta suhteitus.
Poista suhteitus.
Piirrä suhteitus. Rajakäyrät,
Optimi suhteitus muodostetaan valittujen kriteereiden mukaisessa järjestyksessä.
Painotus suhteitus muodostetaan halutun painotuksen mukaisessa järjestyksessä.
Selaa vaihtoehtoisia optimoituja suhteituksia valittujen kriteereiden mukaisessa järjestyksessä.
Lajite paremmuus järjestyksessä.

Betonin suhteitus

 
Suhteitusta aloitettaessa valitaan mukaan otettavat kiviainekset, annetaan haluttu lujuus yms. tarvittavat alkutiedot. Suhteitusta voi muuttaa suoraan Nykäsen nomogrammista joko hiirellä, kosketusnäytöllä tms. Nomogrammia voi zoomata näppäimistön tai oikean yläkulman + tai - merkeillä. Betonin koostumusresepti voidaan liittää haluttuun tuoteperheeseen.
 
Uusi suhteitus.
Talleta suhteitus.
Poista suhteitus.
Piirrä suhteitus. Rajakäyrät,
Optimi suhteitus muodostetaan valittujen kriteereiden mukaisessa järjestyksessä.
Painotus suhteitus muodostetaan halutun painotuksen mukaisessa järjestyksessä.
Selaa vaihtoehtoisia optimoituja suhteituksia valittujen kriteereiden mukaisessa järjestyksessä.
Lajite paremmuus järjestyksessä.

Käyttöliittymän näppäinkomennot

 
Kullekin ikkunalle sallitut toiminnot esitetään painonapeilla. Toiminnon voi valita nopeasti painamalla samanaikaisesti Alt-näppäintä ja toiminnon alleviivattua kirjainta.
 
Nopeimmin kursorin (fokuksen) voi siirtää hiirellä. Jos mikrossa ei kuitenkaan ole hiiirtä, niin seuraavassa lyhyt luettelo näppäimistö-komennoista:
Ctrl-F6 Siirry pää-ikkunan ikkunoissa seuraavaan.
Nuolinäpp. Siirry taulukon kentästä seuraavaan.
PgUp Siirry taulukossa sivu ylös.
PgDn Siirry taulukossa sivu alas.
Ctrl-PgUp Siirry taulukossa sivu vasemmalle.
Home Siirry rivin ensimmäiseen kenttään.
End rivin viimeiseen kenttään.
Ctrl-Home Siirry taulukon alkuun.
Ctrl-End Siirry taulukon loppuun.
Tab Siirry seuraavan kenttään.
Shift-Tab Siirry seuraavan kenttään.
Enter Siirry pois editointi-tilasta.
Esc Siirry pois editointi-tilasta ja palauta kentän aiempi arvo.
F2 Siirry pois editointi-tilasta ja tyhjennä kenttä.
F3 Päiväys- tai kellonaika-kentän arvoksi sijoitetaan kuluva päivä tai kellonaika.
F4 Jos päiväys-kentässä ollaan editointi-tilassa, niin valinta voidaan suorittaa kalenterista.
Enter-Enter Näytetaulukkoon jää aina numeeriseen kenttään arvoksi 0.0 tai 0, jos kenttään on syötetty jokin arvo ja joka yritetään poistaa backspace-näppäimellä. Jos haluat poistaa näytetaulukosta nollat, niin paina edit-tilassa kaksi kertaa Enter.

Asennus / käyttöjärjestelmät

 
Asennus: kirjaudu koneelle ylläpitäjänä (administrator) ja aja suhteitus.msi (Microsoft Installer).
Käyttöjärjestelmät: Windows, XP, Win 7, Win 8, Win 10, Linux (Wine).
 

© 2021 Strokeplan Oy, Turmiontie 24, 13720 Parola, Finland, +358-50-5147485.