Strokeplan Oy Massanäyte Murskaus Suhteitus Referenssit Yhteys

Maalaboratorio-ohjelma käyttöohjeet

Maalaboratorio-ohjelma laskee maaperänäytteiden laadunvalvonnassa tarvittavat arvot. Ohjelma tuottaa laadunvalvontaraportit näytteistä (rakeisuus, routivuus yms.) piirtäen näytteet logaritmiselle asteikolle. Hienon maa-aineksen areometri- eli hydrometrikokeessa areometrin lukuhetket ovat joustavat eivätkä ole sidotut määrättyihin ajankohtiin. Ohjelma on kehitetty erilaisiin maankäytön tarpeisiin esim. infrastruktuurirakentamisen tarpeisiin. Ohjelman tulokset voidaan siirtää TEKLA-infraformaatissa muihin järjestelmiin. Suosittelemme kahden näytön käyttöä, jolloin asteikko käyrineen piirretään toiseen näyttöön ja käyttö on vaivatonta. Jos haluat ohjelmasta demoversion, ota yhteyttä.

Pääikkuna, jossa osa sovelluksen näkymistä on samanaikaisesti avattuna

 
Maalaboratorio
Viimeisin Avaa viimeksi käsitelty maalaboratorionäytetiedosto.
Näytteet Avaa näytteiden käsittelyikkunan. Valitse näytetiedosto, jonka näytteitä haluat käsitellä (Esim. maalab2022.mle). Maalaboratorionäytetiedostojen tyyppi on aina *.MLE
Areometrit Avaa areometri (eli hydrometri) taulukon.
Upokkaat Avaa upokastalukon taulukon.
Routivuusalueet Avaa routivuusalue taulukon.
Emodulit Avaa InfraRYL:n mukaiset E-modulin määritys taulukon.
Asetukset Avaa Maalaboratorio-ohjelman asetusnäkymän.
Ohje F1 Avaa käyttöohjeet tai versio päivitys-ikkunan.

Asetukset

 
Asetukset Valitse haluamasi näytön ja kirjoittimen kirjasintyyppi (fontti). Näytön fontiksi sopii esim. Arial ja kirjoittimen fontiksi Arial. Oheisessa kuvassa ohjelmaa ajetaan Linuxissa, jolloin fontit saattavat olla eri nimiset, jos haluat käyttää ohjelmaa Linuxissa, ota yhteys tekijään. Koon tulee olla vähintään 7 tai 8 pistettä (piste on kirjapainoalan yksikkö 1/72 tuumaa). Pienennä tai suurenna kokoa tarvittaessa. Kokeile eri fonttia, jos tekstit eivät tulostu oikein. Valitse viivanleveydeksi vanhalle kirjoittimelle 1 ja laser- kirjoittimelle 2 - 12 tulostimen tarkkuudesta riippuen. Mitä tarkempaan tulostukseen kirjoittimesi pystyy, sitä suurempi on viivanleveyden oltava. Näytetietojen syöttötapa: voit valita joko ylikirjoittavan (kirjoitetaan kentän aiemman tiedon päälle, näkyy mustattuna) tai lisäävän tavan (syötettävät merkit lisätään kentän aiempaan arvoon). Voit muuttaa syöttötapaa myös hiiren kaksoisnäpäytyksellä ao. kenttään. Tulosta poikkeamat punaisella ja saat myös paperitulosteisiin ylitykset ja alitukset punaisella (tai harmaasävynä mustavalko-tulostimessa). Valinta Käyrät värillisinä piirtää asteikon käyrät värillisinä ja siihen liittyvä Leveä viiva piirtää käyrät hyvin erottuvalla viivalla, katko- tai pisteviivojen tulostus ei ole mahdollista leveällä viivalla. Laskennan tulosten ja näytteen tulostusten ensimmäinen otsikko on käyttäjän määriteltävissä. Otsikko-kenttään syötetään yleensä yrityksen tai organisaation nimi. Yrityksen logo on liitetty kiinteästi ohjelmaan. Määritä haluamasi ini-tiedostojen editori (notepad.exe). Näytä päällyste PANK, betoni BY43, kantava-jakava IRYL, raidekiviainekset RHK sekä tielaitoksen 1999 TYLT murskeet ja koostekiviainekset, voit valita haluamasi yhdistelmän, jolloin ohjelma näyttää pääasiassa vain niitä koskevia valintalistoja. Esim. jos kaavailet tekeväsi näytepaikan materiaalista vain päällystemurskeita ja raidesepeliä, niin valitse PANK ja RHK, jolloin voit piirtää näiden ohjekäyrästöjä arvioidaksesi maaperänäytteen soveltuvuutta ko. käyttötarkoitukseen. Juokseva näytenumero annetaan haluttu maalaboratorio- ja murskausnäytteiden yhdistetty juokseva yksilöllinen näytenumero, arvo 0 tarkoittaa, että kullakin näytesarjalla on oma ykkösestä alkava näytenumero. Määritä näyte- ja tulokset-lomakkeille tulostettavat yhteystiedot. Näytetaulukon seulasarjan arvo-kenttien syöttötarkkuutta voi säätää 0-3 desimaaliin ja näytetaulukko talletetaan aina tällä tarkkuudella. Näytetaulukon kentille voidaan määrittää näytettävä leveys, tulostetaanko se vai ei, kopioidaanko se seuraavalle uudelle näytteelle sekä oletusarvo. Punaisella merkitty on ensimmäinen laskettava läpaisy ja sitä voi muuttaa tuplaklikkaamalla haluttua seulaa, kuitenkin normaalisti sen tulee aina olla 0.063 Maalaboratorio-ohjelmassa. Sinisellä merkitty on viimeinen seulonta seula ja sitä voi muuttaa oikea-klikkaamalla haluttua seulaa, kuitenkin normaalisti sen tulee aina olla 31.5 Maalaboratorio-ohjelmassa, sitä suuremmat seulat seulotaan käsin tai mittaammalla. Sinisen seulan jälkeisten seulojen läpäisyprosentit lasketaan painon mukaan ja prosenttien laskennassa huomioidaan myös seulottujen läpaisyjen yhteispaino. TEKLA-talletushakemisto hakemistopolku halutulle verkkolevylle esim. \\SERVERI\Tekla tai Z:\Tekla-hakemisto tms. Jos rastit Talleta, niin ohjelma tallettaa aina samanaikaisesti sekä näytteet että valitun näytteen TEKLA-formaatissa. Koordinaatisto on ohjelmassa käytettävän koordinaatiston nimi. Tarkista, onko ohjelmasta uudempaa versiota tarkistaa version automaattisesti Strokeplan.com -serveriltä. Windows asetukset näyttää Windowsissa käyttämäsi päiväys, kellonaika, desimaaliluku esitysmuodot. Lähetä (Paste) Strokeplanille, jos jokin virhetilanne aiheuttaa esim. ohjelman kaatumisen. Kopioi demotiedosto ohjelma luo demotiedoston C:\NayteData -hakemistoon, demo.mle tiedostoa ei kopioida automattisesti asennuksessa.
Ikkuna - Vaaka Järjestä pääikkunan sisältämät ikkunat vaakasuoraan.
Ikkuna - Pysty Järjestä ikkunat pystysuoraan.
Ikkuna - Putous Järjestä ikkunat laskeviksi portaiksi.
Ikkuna - Ikoni Järjestä ikoni-ikkunat pääikkunan alareunaan
Ohje F1 Avaa käyttöohjeet.

Maalaboratorionäytteet

Näytteet syötetään alekkain taulukkoon, kukin näyte omalle rivilleen. Ohjelma numeroi itse näytteet juoksevasti taulukon oikeaan reunaan, varsinainen oikea näytenumero syötetään Näyte-kenttään. Näytteenottopäivämäärä valitaan kalenterista tuplanäpäyttämällä hiirellä päiväyskenttää, syötä myös Klo aika. Valintalistat avataan painamalla Enter ja Tab siirtää fokuksen seuraavaan kenttään. Muutamia kenttiä ja niiden täyttöjärjestys:
 
Tiedosto
Avaa haluamasi näytetiedosto (*.mle). Näytetiedosto talletaan vuosi-hakemistoon.
Uusi Tee uusi näytetiedosto.
Talleta näytteet. Syötä haluamasi tiedoston nimi, käytä aina *.mle tyyppisiä nimiä
Tulosta Tulostaa valitun näytteen tiedot. Saat PDF-kirjoittimelle tiedostonimen Ctrl-V-näppäimin (leikkaa-liimaa, copy-paste) Tulostettavan tiedoston nimeen lisätään maalab + näytenumero esim. C:\NayteData\2022\maalab-27336.pdf.
Piirrä - Asteikko Piirrä näyte asteikolle. Voit piirtää myös haluamasi yksittäisen näytteen (tai näytejoukon) painamalla taulukon vasemman reunan juoksevaa näytenumero-painonappia ja valitsemalla sitten tämän toiminnon. Asteikolle voidaan haluttaessa piirtää myös routivuusalueet sekä mahdollinen E-moduli käyrästö.
Rivi - Lisää uusi näyterivi siihen kohtaan, jossa kursori (fokus) on.
Poista näyterivi, jolla kursori (fokus) on.
g = > % Ohjelma muuttaa kunkin läpäisyseulan läpäisy-prosenteiksi. Jokaisen seulan läpäisymäärä on punnittava erikseen ja syötettävä grammamäärä ao. sarakkeeseen. Näytteen yhteenlaskettu kokonaispaino (kaikki syötetyt seula-arvot) näytetään ensimmäisessä sarakkeessa ja se poistuu viimeistään talletuksessa. Suurempien kuin 31.5 mm (tai muun asetuksissa sinisellä valitun seulan) seulojen arvot lasketaan erikseen, siirrä fokus jollekin suuremman seulan kohdalle ja valitse g = > %. Näytteen painon prosenttiosuus-käsittelyn varmistamiseksi voit syöttää tai tarkistaa painon kuivana.
Peru g = > % grammat-prosentti muunnos, palauttaa syötetyt grammat side-%, vesi-% ja rakeisuuden viimeksi syötetyn näytteen läpäisyarvokenttiin. Voit korjata syöttämiäsi grammamääriä ja tehdä g = > % uudestaan.

Routivuus

 
Routivuus-käyrästön perusteella voidaan arvioida näytteen routivuutta.

Areometrit ja upokkaat

 
Syötä areometrilistaan tarvittavat tiedot: Numero, 1.000L, 1.040L, Uppoumavirhe ja Upokas-tiedostoon tarvittavat tiedot. Syötä upokaslistaan upokkaiden painot.
 

Maaperänäytteiden E-modulit (Odemark)

Maaperänäytteiden E-modulit (taulukko)

 
Maaperänäytteiden kantavuusarvoa voi arvioida Odemarkin menetelmällä: Sr Sora, Hk Hiekka ja Mr muista aineksista koostuvaa näytettävoi arvioda piirretyn E-modulitaulukon avulla. Käyrien piirron voi tehdä klikkaamalla vasenta saraketta.
 
Lisää uusi E-moduli rivi.
Poista E-moduli rivi.

Asteikko

 
Maaperänäytteen tai näytetulosten rakeisuus esitettynä logaritmisella asteikolla, jota voi helposti skaalata laajasta 0.0006 - 500 suppeaan 0.063 - 63 tai aina yhteen seulaväliin saakka nuolinäppäimin. Käyrät voi piirtää tai tulostaa joko mustina tai värillisinä (Asetukset). Asteikko näytetään, mikäli mahdollista, toisessa monitorissa, kahden monitorin myötä työskentely on paljon sujuvampaa.
Näytteet yhtenäinen ohut viiva (musta).
Routivuusalueet Violetti.
E-modulit yhtenäinen ohut (tumma keltainen).
Voit piirtää myös perättäisten näytteiden käyräparven: valitse yksi rivi ensimmäisestä sarakkeesta, paina Shift, valitse haluttu toinen rivi. Piirrä kaikki näytteet: valitse hiirellä ylimmän otsikkorivin ensimmäinen sarake. Kun asetuksissa on valittu Leveä viiva, niin käyrät voidaan piirtää vain yhtenäisinä. Asteikon alinta ja ylintä seulaa voi säätää nuolinäppäimin: ylös säädä suurin seula, alas säädä pienin seula, oikea ja vasen säädä seulan arvoa.

Käyttöliittymän näppäinkomennot

 
Kullekin ikkunalle sallitut toiminnot esitetään valikossa tummalla tekstillä, harmaat toiminnot on tarkoitettu muille ikkunoille. Toiminnon voi valita nopeasti painamalla samanaikaisesti Alt-näppäintä ja toiminnon alleviivattua kirjainta.
 
Nopeimmin kursorin (fokuksen) voi siirtää hiirellä tai muulla osoittimella. Jos hiirtä ei ole, niin seuraavassa lyhyt luettelo näppäimistö-komennoista:
F1 Avaa tämä www-sivu. Sivu kannattaa ladata pysyvästi selaimeesi (ns. offline-tilaan), jolloin voit lukea tätä myös ilman internet yhteyttä.
Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3, Näytä asetuksissa määritellyt kentät. Paina sama uudelleen niin aiempi kenttänäkymä palautetaan.
Ctrl-F6 Siirry pää-ikkunan ikkunoissa seuraavaan.
Nuolinäpp. Siirry taulukon kentästä seuraavaan. Ks.myös seulojen säätäminen Asteikko-ikkunassa
PgUp Siirry taulukossa sivu ylös.
PgDn Siirry taulukossa sivu alas.
Ctrl-PgUp Siirry taulukossa sivu vasemmalle.
Ctrl-PgDn Siirry taulukossa sivu oikealle.
Home Siirry rivin ensimmäiseen kenttään.
End rivin viimeiseen kenttään.
Ctrl-Home Siirry taulukon alkuun.
Ctrl-End Siirry taulukon loppuun.
Tab Siirry seuraavan kenttään.
Shift-Tab Siirry edelliseen kenttään.
Ctrl-C Kopioi valitut kentät/valittu teksti muistiin.
Ctrl-V Kopioi valitut kentät/valittu teksti muistista valitsemaasi paikkaan.
Enter Siirry editointilaan/pois editointi-tilasta ja seuraavaan kenttään.
Enter Avaa/sulje valintalista.
Ctrl-Enter Näytetaulukkoon jää aina numeeriseen kenttään arvoksi 0.0 tai 0, jos kenttään on syötetty jokin arvo ja joka yritetään poistaa backspace-näppäimellä. Jos haluat poistaa näytetaulukosta nollat, niin paina edit-tilassa kaksi kertaa Enter.
Esc Siirry pois editointi-tilasta ja palauta kentän aiempi arvo.
F2 Siirry pois editointi-tilasta ja tyhjennä kenttä.
F3 Päiväys- tai kellonaika-kentän arvoksi sijoitetaan kuluva päivä tai kellonaika.
F4 Jos päiväys-kentässä ollaan editointi-tilassa, niin valinta voidaan suorittaa kalenterista. Kalenterin saa esiin myös kahdella tuplanäpäytyksellä.

Tablet käyttö

Tietokoneen tablet-tilassa näytteiden syöttökenttiä suurennetaan ja numeeriset kentät voi täyttää yläosan virtuaalinäppäimistöä käyttäen. Oikean yläkulman asteikko-kuvaketta painamalla tehdään asteikkopiirto. Näytetaulukossa voidaan siirtyä oikealle, vasemmalle, ylös tai alas taulukkoa pyyhkäisemällä. Vaakapyyhkäisy kannattaa aloittaa taulukon yläpuolen numeroilta jatkaen taulukon alueelle hieman viistoon, taulukko reagoi silloin pyyhkäisyyn sulavasti. Kenttiä voi muuttaa myös Windowsin omalla näyttönäppämistöllä: kaksoisnäpäytä haluttua kenttää. Päivämäärät syötetään kahdella kaksoisnäpäytyksellä, jolloin päivämäärän valintaruutu avautuu eli tuplaklikkaus sormella toimii samalla tavoin kuin hiirellä tehtynä.
 

Laskennassa käytetyt kaavat

 

Stokesin kaava ks. Stokes' law

 
Fd = 6 * pi * η * r * v
 
jossa:
 • Fd Hiukkasen kitka väliaineessa (ns. Stokes'in kitka)
 • pi Piin likiarvo
 • η Väliaineen dynaaminen viskositeetti
 • r Hiukkasen säde
 • v Hiukkasen putoamisnopeus väliaineessa
Stokesin kaava voidaan kirjoittaa muotoon:
 
D = SQRT((30η/980 * (G - G1)) * L / T)
 
jossa:
 • D Hiukkasen halkaisija
 • η Väliaineen dynaaminen viskositeetti
 • G Maa-aineksen kiintotiheys g/cm3
 • G1 Väliaineen (vesiliuos) tiheys ao. lämpötilassa
 • L Areometrin efektiivinen syvyys
 • T Aika minuutteina sedimentoitumisen alkamisesta
Areometrin efektiivinen syvyys:
 
L = L1 + 1 / 2 (L2 - VB / A))
 
jossa:
 • L Areometrin efektiivinen syvyys cm
 • L1 Etäisyys areometrin pallon yläreunasta areometrin lukemaan cm
 • L2 Areometrin pallo-osan pituus cm
 • VB Areometrin pallon tilavuus cm3
 • A Mitta-astian nestepinnan pinta-ala cm2
Jäljellä oleva kiinteä maa-aines:
 
P = ((100000/W) * G /(G - G1) * (R - G1)
 
jossa:
 • P Jäljellä oleva kiinteän maa-aineksen prosentuaalinen osuus nesteessä
 • W Maa-aineksen kuivattu paino (joko 50 tai 100 g)
 • G Maa-aineksen kiintotiheys g/cm3
 • G1 Väliaineen (vesiliuos) tiheys ao. lämpötilassa
 • R Areometrin lukema
Kaavan lähde:
 
Annual Book of ASTM Standards (American Society for Testing and Materials)
D422-63(2002) Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

Asennus, version päivitys ja tuetut käyttöjärjestelmät

 
Päänäytön toiminto Ohje F1 - Ohjelmaversion päivitys Avaa yo. versio päivitys-ikkunan.
Tarkista versio hakee uusimman lisenssi-tiedoston ja näyttää uusimman saatavilla olevan ja nykyisen asennetun ohjelman versiot. Haku edellyttää, että internet-palomuurin portti 80 (http-protokolla) avataan UUSNAYTE.EXE-ohjelmalle Strokeplan Oy:n web-sivuille strokeplan.com, lisenssin päivytys kertoo myös hyödyllistä tietoa muutoksista ja korjauksista, jos sellaiseen on aihetta. Ylin ristikkopalkki kertoo latauksen edistymisen, mutta sen tilalla voidaan virhetilanteissa näyttää valintalistassa mahdollisia virheilmoituksia tai siihen liittyviä tietoja.
 
Lataa uusin versio hakee uusimman asennuspaketin Nayte.msi ja näyttää sen sijainnin haun jälkeen datahakemistossasi. Asennustiedosto on kooltaan n. 2-4 Mtavua. Asennustiedosto ja siihen liittyvä lisenssi on salattu vahvalla AES-salauksella, eikä niitä ei voi ladata suoraan strokeplan.com serveriltä, vaan ainoastaan näyteohjelman kautta.
 
Viimeisimmät muutokset Avaa lue.txt tiedoston, jossa on muutokset dokumentoituna.
 
Asennus: jos Sinulla on tietokoneesi hallinnointioikeudet voit painaa Pika-Asennus komentoa. Muuten, pyydä koneesi ylläpitäjää (administrator) ajamaan Nayte.msi (Microsoft Installer asennuspaketti). Jos olet jo asentanut ohjelman ja haluat päivittää sen uudempaan versioon, huomioi, että Microsoft Installer ei osaa Korjaa (Repair)-toiminnolla vaihtaa asennettavaa ohjelmaa, vaan alkuperäinen asennus on ensin poistettava (Remove) ja sitten ajettava Nayte.msi uudelleen.
 
Poisto: kirjaudu koneelle ylläpitäjänä (administrator) ja aja Nayte.msi ja poista (Remove) komennolla. Tämän jälkeen poista C:\NayteData -hakemisto alihakemistoineen sekä C:\Users\Käyttäjänimi\Nayte.ini -tiedosto.
 
Suosittelemme kahden monitorin käyttöä, jolloin piirretty asteikko esitetään toisessa ja datan käsittely toisessa monitorissa.
 
Käyttöjärjestelmät: Windows, XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Linux (Wine).
 

Ohjelman käyttämät oletushakemistot ja näytteiden kopiointi

 
C:\Program Files (x86)\Nayte sisältää Maalaboratorio-ohjelman (Uusnayte.exe) ja kaikki tarvittavat ini-tiedostot kirjoitussuojattuina.
C:\NayteData hakemistoon kopioidaan C:\Program Files (x86)\Nayte-hakemistosta kaikki tarvittavat ini-tiedostot, jolloin niiden sisältöä voidaan muuttaa.
C:\Users\Käyttäjän Nimi hakemistossa on linkki C:\NayteData-hakemistoon tai haluttuun datahakemistoon, jos sen sijaintia halutaan muuttaa.
C:\NayteData\VVVV hakemistoon, missä VVVV on vuosiluku esim. 2019, luodaan kaikki tarvittavat datatiedostot esim *.mle näytetiedostot.
 

Ohjelman pääasiallisesti käyttämät tiedostot

C:\Program Files (x86)\Nayte\Uusnayte.exe Maalaboratorio-ohjelma.
 

Näytteiden kopiointi

Kopioi tiedostoja Valitse keskimmäisestä valintalistasta, mitä haluat kopioida: päällystenäytteita (*.nte), murskausnäytteitä, maaperänytteitä (*.mle) päällystekoostekiviainesnäytteitä (*.pse) tai betonikoostekiviainesnäytteitä (*.bse)ja oikeasta valintalistasta mitä levyasemaa haluat käyttää kopiointiin. >> rastii kaikki tiedostot ja Kopioi >> kopioi tiedostot valitulle levyasemalle. << rastii kaikki tiedostot ja << Kopioi palauttaa varmuuskopiotiedostot C:\NayteData-hakemistoon.

© 2022 Strokeplan Oy, Turmiontie 24, 13720 Parola, Finland, +358-50-5147485.